FöreningsSparbanken öppnar kontor i Köpenhamn

FöreningsSparbanken etablerar bankverksamhet i Danmark med början i Köpenhamn. Verksamheten startar under våren 2005 med ett kontor centralt i Köpenhamn. Förhandlingarna med fastighetsägaren beräknas vara avslutade inom kort. – Etableringen är en naturlig del av bankens utveckling i Öresundsregionen, där alltfler av våra kunder både på privat- och företagssidan gör affärer i och eller med Danmark, säger Lennart Haglund, vice VD i FöreningsSparbanken och chef för den södra regionen. Köpenhamnskontoret kommer att ingå i bankens södra region, som byter namn till region Öresund. – Det första kontoret kommer att börja med 10-12 medarbetare och vår ambition är att vidareutveckla verksamheten i Danmark. Det finns ett stort tryck från våra kunder och vi förutser att vi under de kommande två åren kommer att öppna ytterligare ett kontor i Köpenhamn och ett kontor i Helsingör, säger Lennart Haglund. Verksamheten i Danmark kommer att erbjuda service till alla FöreningsSparbankens kunder i Sverige som har behov av en affärspartner på plats. Kontorsverksamheten kommer att organiseras på ett likartat sätt som i Sverige. Här kommer såväl privatrådgivare som företagsrådgivare att finnas. En lokal styrelse kommer att utses och lokalbankschef i Köpenhamn blir Peter Nordblad För ytterligare information: Lennart Haglund, vVD, chef region Öresund, tfn: 040-24 28 02, 070-557 51 29 e-post: lennart.haglund@foreningssparbanken.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar