Företagare sparar i lägre utsträckning än anställda

Trots att företagare har ett stort eget ansvar för sin trygghet sparar de i betydligt lägre utsträckning än vad anställda gör. Nästan en tredjedel av företagarna saknar ett regelbundet sparande, och tio procent sparar inte över huvud taget. Det framgår i en undersökning som Swedbank gjort tillsammans med Sifo [1].

Medan 16 procent av de heltidsanställda saknar ett regelbundet sparande och fyra procent inte sparar alls, är motsvarande andelar bland de undersökta företagarna 31 respektive 10 procent.

- Skillnaden mellan företagare och anställda är anmärkningsvärd, särskilt med tanke på att företagare i genomsnitt är fyra år äldre än heltidsanställda. Ju äldre man är desto större är behovet av att ha sparade medel, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

Eftersom företagare ofta har ojämna inkomster kan det vara svårt med ett regelbundet sparande. För många kan därför engångsavsättningar vara ett alternativ.

Företagare som inte sparar har en sårbar ekonomi
Företagare behöver ta ett extra stort ansvar för sin ekonomiska trygghet, eftersom de vanliga trygghetslösningarna inte är anpassade för dem.

- Den som saknar sparade medel har en mycket sårbar ekonomi. Det gäller såväl anställda som företagare. Men som företagare behöver man ta ett ännu större ansvar för sin ekonomiska trygghet eftersom man ofta saknar de avtal och försäkringar som ingår i kollektivavtalen för anställda. Det kan gälla till exempel tjänstepension och olycksfallsförsäkring, säger Johan Kreicbergs.

Stora skillnader i sparande mellan företagare
Undersökningen visar också att skillnaderna mellan företagarna är stora. En del har skaffat sig en stor ekonomisk trygghet medan andra nästan helt saknar sparade medel. Omkring 12 procent av de undersökta företagarna uppger att de inte skulle klara en oförutsedd utgift på 5 000 kronor. Samtidigt har 30 procent av företagarna i undersökningen ett sparkapital på över 300 000 kronor.

- I ett uppstartsskede är det ganska vanligt att företagare inte har möjlighet att spara. Men det är viktigt att så tidigt som möjligt påbörja sitt sparande. Även små avsättningar kan få stor betydelse på sikt, säger Johan Kreicbergs.

Tips till företagare som vill skaffa sig större ekonomisk trygghet:

1. Gör en realistisk ekonomisk prognos över ditt företagande
I ett uppstartsskede är det ganska vanligt att företagare inte tar ut någon hög lön eller sparar. Men om det gått ett antal år bör företagaren, om verksamheten fortfarande inte genererar något överskott, analysera om verksamheten är en långsiktig lösning. Ett sätt är att göra en jämförelse med vilka inkomster som hen skulle kunna få som anställd och då räkna in alla förmåner som till exempel avsättningar till pension och sjukförsäkring. Som företagare är det också viktigt att tänka på att om man inte tar ut någon lön, sätts det inte heller av pengar till allmän pension.

2. Börja spara så tidigt som möjligt
Om du efter analysen kommer fram till att verksamheten är ekonomiskt hållbar på längre sikt är det viktigt att så tidigt som möjligt påbörja sitt sparande. Även små avsättningar kan få stor betydelse på sikt.

3. Tänk över vilken form av sparande som passar dig bäst
Ta hjälp av din bank och din revisor för att komma fram till vilket sparande och vilka trygghetslösningar som fungerar bäst för dig. Ska du spara i företaget eller ta ut pengarna från företaget och spara som privatperson? Ska du försöka hitta en tjänstepensionslösning eller spara via direktpension? Behöver du någon form av sjukvårdsförsäkring? Alla dessa frågor behöver en företagare ha långsiktiga svar på.

För ytterligare information:
Johan Kreicbergs, företagarekonom,  Swedbank och sparbankerna, tfn 076 802 59 89

Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, Swedbank och sparbankerna, tfn 076-790 16 38                          www.swedbank.se/insikt

[1] Enligt en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank under september 2017. Över 3 000 personer deltog i undersökningen.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 220 kontor i Sverige och 134 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 24 oktober 2017 uppgick balansomslutningen till 2 460 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

Skillnaden mellan företagare och anställda är anmärkningsvärd, särskilt med tanke på att företagare i genomsnitt är fyra år äldre än heltidsanställda. Ju äldre man är desto större är behovet av att ha sparade medel.
Johan Kreicbergs, företagarekonom Swedbank och sparbankerna