Fortsatt lågtryck på råvarumarknaderna

  • De globala råvarupriserna uppvisar en bred nedåtgående trend som även kommer att sätta avtryck i inflationen under hösten. Swedbanks totala råvaruprisindex föll i augusti med 4 procent både i dollar och i kronor räknat. Tyngst i råvaruprisindexet väger råoljepriset som föll i augusti med drygt 5 procent där priset på brentoljan i skrivande stund prissätts kring 98-99 dollar per fat efter att ha legat stabilt kring 110 dollar under vintern och våren.

  • Livmedelspriserna, som steg i början av året, har sjunkit på bred front i spåren av en ökad livsmedelsproduktion och fördelaktiga väderförhållanden. Spannmålspriserna har fallit med 20 procent sedan i våras. Rysslands livsmedelsembargo i augusti, som svar mot EU-ländernas sanktioner, innebär ytterligare ett tryck nedåt på livsmedelspriserna, främst på grönsaker, fläsk och mejerivaror.

  • Metallpriserna steg för femte månaden i rad. Järnmalmspriset går i motsatt riktning där ett växande överutbud pressat ned järnmalmspriset till femårs lägsta nivåer.


    För ytterligare information: Jörgen Kennemar, Tel: +46 8 700 9804, e-mail: jorgen.kennemar@swedbank.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar