Fredrik Nilzén ny hållbarhetschef för Swedbank

Swedbank fortsätter att stärka sitt hållbarhetsarbete och har anställt Fredrik Nilzén som ny hållbarhetschef för koncernen. I den rollen kommer Fredrik ansvara för utveckling, monitorering och rapportering av Swedbanks hållbarhetsstrategier och -mål.

Fredrik kommer närmast från en position som Nordic CSR Lead på Accenture där han sedan 2010 ansvarat för det nordiska arbetet. Dessutom har Fredrik sedan 2004 arbetat som konsult på Accenture Sverige inom affärsdriven hållbarhet, digitalisering och styrkebaserad coaching. Han har tidigare även varit konsult på Inno Consulting och ABB.

- Fredrik har stor erfarenhet av strukturerat hållbarhetsarbete och kommer att bli en viktig spelare för Swedbank när vi tar nästa steg inom bankens hållbarhetsarbete. För Swedbank är hållbarhet en grundläggande del av vår verksamhet och banken har under många år arbetat systematiskt för att integrera ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar i alla aktiviteter, säger Birgitte Bonnesen, vd Swedbank.

Fredrik kommer att rapportera till Mikael Björknert, chef för CEO Office, och kommer att ingå i ledningsgruppen för CEO Office. Han börjar sin anställning i banken 29 maj 2017 och fram till dess fortsätter Anna Lindberg att vara tillförordnad hållbarhetschef.

För ytterligare information:
Gabriel Francke Rodau, koncernkommunikationschef Swedbank, tel 070-144 89 66.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 640 000 företags- och organisationskunder med 266 kontor i Sverige och 143 kontor i de baltiska länderna. 2015 hade vi 850 miljoner digitala kontakter med våra kunder. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2016 uppgick balansomslutningen till 2 154 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar