Global och svensk konjunktur: Knagglig väg mot återhämtning

Världsekonomin ser ut att vara på rätt väg efter att Europas krishantering har stärkts och IMF bidrar till starkare brandväggar. Trots detta kommer euroområdet inte att kunna undvika recession, samtidigt som återhämtningen i USA och Japan förblir svag. I vår nya globala prognos förutser vi att BNP växer med 3,1% i år och 3,4% nästa år, en förbättring som främst möjliggörs av minskad skuldkrisoro i västvärlden och nya stimulanser i tillväxtekonomierna.

Vårt huvudscenario ger vi 60% sannolikhet. De största negativa prognosriskerna är om utvecklingen i Spanien skulle få krisen i euroområdet att blossa upp på nytt, om Kinas ekonomi ”hårdlandar”, om oljepriset stiger ännu mer och om USA störs av tillväxthämmande finanspolitiska beslut. Ett sämre tillväxtscenario ger vi sannolikheten 30%, medan ett bättre scenario ges 10% och detta realiseras först om det politiska förtroendet stärks och oljepriset sjunker markant.

-       Även om situationen i euroområdet nu ser ut att stabiliseras, säger Cecilia Hermansson, Swedbanks chefekonom, kommer skuldsaneringen ta tid och den svaga tillväxten i euroländerna försämrar även långsiktigt utsikterna för svensk ekonomi.

Den tydliga nedgång i svensk ekonomi som inträffade i slutet av fjolåret bromsades upp i början av innevarande år. Vi förutser att BNP växer med 0,5% i år, för att sedan öka takten till 2,1% i linje med en något starkare omvärldstillväxt som förbättrar export- och investeringskonjunkturen. Hushållens temperament förbättras mer tydligt när arbetslösheten börjar vända nedåt nästa år, vilket stärker den privata konsumtionen. Riksbanken förutses behålla styrräntan på nuvarande nivå, och höjer den sedan två gånger under nästa år. Samtidigt blir finanspolitiken mindre restriktiv.

-       Arbetslösheten sjunker tillbaka nästa år, men nedgången blir långsam eftersom BNP-tillväxten fortfarande understiger den potentiella, säger Magnus Alvesson, prognoschef på Swedbank. Därmed hade ekonomisk-politiska stimulanser varit att föredra nu, snarare än nästa år.

De baltiska ekonomierna har också växlat ned från 2011 års starka tillväxttal. BNP-tillväxten förutses variera mellan 2,5% och 3,5% i år och 3,5% och 4,5% 2013.

För ytterligare information: Cecilia Hermansson, chefekonom, tfn 08-5859 7720 
                                       Magnus Alvesson, prognoschef, tfn 08-58 59 3340 
                                       
Jörgen Kennemar, ekonom tfn 08-58 59 7730

 

 

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se