Global oro och akut behov av reformer i Sverige

En skakig börs, fallande oljepris och oro i Kina - utsikterna för den globala återhämtningen har fått sig en rejäl törn de senaste månaderna. Utvecklingen i Kina har fått spridningseffekter via valutor och börser, och sammantaget har riskerna ökat. I grunden finns dock fortsatt tillväxtpotential i USA och eurozonen, samtidigt som det låga oljepriset på sikt bör gynna den globala tillväxten.

- I och med att påfrestningarna är stora på den kinesiska ekonomin förväntar vi oss att de kinesiska myndigheterna agerar med mer stimulanser, såväl finanspolitiska som penningpolitiska, säger Magnus Alvesson, Swedbanks prognoschef. Vi tror att även att ECB kommer att stimulera ytterligare, medan den amerikanska centralbanken sannolikt kommer att vara återhållsam med räntehöjningar framöver.

Svensk ekonomi är på ytan stark. Tillväxten är hög, driven av en stark arbetsmarknad, en hög privat och offentlig konsumtion och ett uppsving i industriproduktionen. Kombinationen av  en ultralätt penningpolitik och expansiv finanspolitik ger kraftfulla stimulanser. Detta är dynamit för tillväxten, men riskerar att förstärka obalanserna i svensk ekonomi.

- Arbetsmarknaden blir allt mer polariserad, bostadsmarknaden är dysfunktionell och utbildningssystemet eftersatt. Om omfattande reformer inte genomförs riskerar underliggande obalanser i svensk ekonomi att brisera, säger Anna Breman, Swedbanks chefekonom.

Svensk ekonomi kommer fortsatt att präglas av stor flyktinginvandring. I vår analys pekar vi på hur det bidrar till svensk tillväxt på kort sikt och konstaterar att utmaningarna på längre sikt kvarstår. Dessutom gör vi en djupdykning i den annalkande lönerörelsen där vi ser en betydande risk för konfliktvarsel och tilltagande löneglidning.

För ytterligare information: Anna Breman, chefekonom, Swedbank, tfn 070-314 9587 Magnus Alvesson, prognoschef, Swedbank, tfn 070-610 3341

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se