Hansabank blir Swedbank

Idag påbörjas Hansabanks namnbyte till Swedbank i de tre baltiska länderna. Bytet av varumärket är ett viktigt och naturligt steg av Hansabanks integrering i hela Swedbank-koncernen.

– Med namnbytet till Swedbank vill vi visa att vår satsning i Baltikum är långsiktig. Kärnan i Swedbanks varumärke är att vi ska vara ledande på service och vårt mål är att ge den bästa servicen på alla våra marknader, säger Jan Lidén, VD och koncernchef för Swedbank.

Det första synliga steget i varumärkesbytet är byte av namn och skyltar på ett trettiotal kontor, däribland huvudkontoren i Riga, Tallin och Vilnius. Den legala namnändringen kommer att ske under våren 2009 och hela varumärkesbytet beräknas vara färdigt under hösten 2009.

Vid slutet av nästa år kommer hela Swedbank koncernen att ha ett och samma varumärke på alla sina marknader. Bytet av varumärke startade i Sverige år 2006, fortsatte i Ryssland 2007 och i Ukraina 2008.


För mer information:
Tobias Wagner, kommunikationsdirektör, Swedbank, tfn 070-259 12 65
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95


Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar