Hushållen fick lite sämre råd med sina husköp tredje kvartalet

Boindex sjönk till 152,6 Idag publicerar FöreningsSparbanken Boindex för tredje kvartalet 2004. Boindex mäter husköpkraften, d v s hur väl hushållen har råd med sina husköp. Boindex är 100 när hushållen använder 15 % av sina arbetsinkomster före skatt till bolåne­kostnader. När Boindex överstiger 100 är andelen bolånekostnader mindre och hushållen har råd med sitt boende enligt vår fastställda norm. Ju högre siffra, desto bättre husköpkraft. Boindex sjönk till 152,6 tredje kvartalet, jämfört med 154,4 andra kvartalet i år. Hushållens inkomster är således drygt 52 % högre än de som krävs för att uppfylla vår norm om 15 % bolånekostnader som andel av inkomsten. Även om hushållen har fått lite sämre råd med husköpen, ligger husköpkraften kvar på en tillfredsställande nivå i riket som helhet. - Uppgången i huspriserna kunde inte kompenseras av lägre räntor och stigande inkomster, säger Cecilia Hermansson, ansvarig för Boindex. Vid antagande om oförändrad husköpkraft skulle en stabilisering av ränteläget under det närmaste halvåret innebära att huspriserna når nya rekord och stiger med mellan 40 000 och 65 000 kronor i större städer. Detta visar en analys som FöreningsSparbanken publicerar idag. Gapet i husköpkraft mellan Stockholm och Malmö krymper Medan husköpkraften förbättrades i Stockholmsregionen, försämrades den i Malmöregionen. Under de senaste två åren har gapet mellan de två regionerna successivt minskat och är nu det lägsta sedan 1996. Fortfarande är husköpkraften svagast i Stckholmsområdet. Här har hushållen endast 82 % av inkomsten som krävs för husköpet. Motsvarande siffra är 89,5 % i Malmöregionen och 97,8 % i Göte­borgsregionen. Tre norrlandskommuner är åter i toppen Kommuner med högst husköpkraft återfinns i Örnsköldsvik, Piteå, Skellefteå, Karl­skoga och Västervik. Skillnaden mellan de första fyra kommunerna är liten. Här är inkomsterna 165 % högre än de som krävs för att uppfylla Boindex norm. Under tredje kvartalet förbättrades husköpkraften i knappt 60 % av de kommuner/ regioner som ingår i Boindex. Om frågor, vänligen kontakta Cecilia Hermansson, ekonomiska sekretariatet tfn 08-58 59 1588, fax 08-58 59 1026, eller e-mail: cecilia.hermansson@foreningssparbanken.se Samtliga Boindex finns tillgängliga i tabell- och diagramform på Internet: www.foreningssparbanken.se (Klicka på Vår omvärld/Samhällsekonomi/Boindex)

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar