Inbjudan till presentation av Swedbanks delårsrapport januari – mars 2011

Torsdagen den 28 april klockan 07:00 publiceras Swedbanks delårsrapport för januari – mars 2011. I samband med detta inbjuds till följande:

Telekonferens för analytiker 28 april klockan 08:30 Swedbanks VD och koncernchef Michael Wolf, finansdirektör Erkki Raasuke samt koncernriskchef Göran Bronner presenterar rapporten och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska och direktsänds på www.swedbank.se/ir där även en inspelning kommer att finnas tillgänglig. För att delta i telekonferensen, ring 08 50 336 434 eller +44 (0)844 493 3800 fem minuter innan konferensen startar. Konferens ID: 53169777. Presskonferens 28 april klockan 11:00 på Swedbanks huvudkontor, Brunkebergstorg 8, Stockholm. Swedbanks VD och koncernchef Michael Wolf, finansdirektör Erkki Raasuke samt Chief Risk Officer Göran Bronner presenterar rapporten och svarar på frågor. Presskonferensen hålls på engelska och direktsänds på www.swedbank.se/ir där även en inspelning kommer att finnas tillgänglig. Frukostpresentation för analytiker i London onsdagen den 4 maj kl 8.00 GMT Göran Bronner, koncernriskchef, Anders Karlsson, Chef för Koncernens Riskkontroll och Johannes Rudbeck, IR-chef, presenterar rapporten och svarar på frågor vid en frukostpresentation på The Westbury Hotel, The Pine Room, Bond Street (hörnet Conduit Street), Mayfair, London W1S 2YF. Presentationen beräknas vara avslutad kl. 9.00. Vänligen anmäl ditt deltagande i London till ir@swedbank.com. För ytterligare information: Johannes Rudbeck, chef Investor Relations, Swedbank, tfn: 070-582 56 56 eller johannes.rudbeck@swedbank.com

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar