Inbjudan till Swedbanks årsstämma

Tisdagen den 27 mars klockan 11.00 håller Swedbank årsstämma på Dansens Hus, Barnhusgatan 14. Dörrarna öppnas klockan 9.00.

Innan stämman kl 10.30, kommer aktieägarna ges möjlighet att ställa frågor till Swedbanks ledning.

Representanter för medierna är välkomna att närvara vid årsstämman. Vänligen notera att rörliga bilder och ljudupptagningar under årsstämman inte är tillåtet.


För anmälan och ytterligare information:
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95 eller anna.sundblad@swedbank.com 
Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 9,7 miljoner privatkunder och ca 634 000 företags- och organisationskunder med 317 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 31 december 2011 uppgick balansomslutningen till 1 857 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

 

 

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar