Januari - september 2007

Periodens resultat ökade med 12 procent jämfört med de första tre kvartalen 2006

• Periodens resultat ökade med 12 procent till 8 888 mkr (7 967)
• Resultat per aktie ökade till 17,25 kronor (15,46)
• Räntabilitet på eget kapital uppgick till 19,0 procent (19,2)
• K/I-talet förbättrades till 0,51 (0,52)
• Räntenettot ökade med 19 procent till 13 898 mkr (11 674)
• Rörelseresultatet ökade med 11 procent till 11 476 mkr (10 376)
• Kreditförlusterna uppgick till 381 mkr (-133)
• Primärkapitalrelationen uppgick enligt nytt regelverk till 6,2 procent (6,5 procent den 31 december 2006 enligt äldre regelverk).

Resultatnivå för tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet 2007

• Periodens resultat minskade med 8 procent till 2 866 mkr (3 112)
• Resultat per aktie uppgick till 5,57 kronor (6,03)
• Räntabilitet på eget kapital uppgick till 18,1 procent (19,9)
• K/I-talet uppgick till 0,51 (0,50)
• Räntenettot ökade med 5 procent till 4 806 mkr (4 591)
• Rörelseresultatet minskade med 8 procent till 3 669 mkr (4 000)
• Kreditförlusterna uppgick till 230 mkr (102).

VD kommenterar tredje kvartalet
Swedbanks affärsutveckling fortsätter att vara stark. Vi vinner hela tiden nya kunder och volymerna ökar bland de befintliga, inte minst i Sverige. Under den senaste tidens oro på den internationella finansmarknaden har Swedbank med sin lågriskprofil stått starkt, med en mindre påverkan. Aktivitetsnivån har kortsiktigt gått ned inom vissa delar av Swedbank Markets. Därutöver har effekterna begränsat sig till en kortsiktig påverkan på värderingen av vissa tillgångar och skulder samt att priset på risk har ökat på den internationella kreditmarknaden.
Under det senaste kvartalet har vi som väntat sett att ekonomin i Estland bromsar in och flera tecken på att Lettland är på väg åt samma håll. Swedbank förväntar att den successiva inbromsningen fortsätter och att de obalanser som finns så småningom minskar. Långsiktigt kommer välståndet i de baltiska ekonomierna att fortsätta närma sig EU-snittet.
Den inledande fasen av integrationen av TAS-Kommerzbank i Ukraina har varit positivt.

Läs hela rapporten www.swedbank.se/ir eller se bifogad fil nedan.


Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar