Kommentar till de senaste dagarna diskussion om Swedbanks återköp av aktier

Swedbanks styrelse fick vid 2011 års årsstämma ett mandat av ägarna att återköpa maximalt 10 procent av utestående aktier. Bakgrunden till beslutet är att Swedbank baserat på risknivån i bankens balansräkning framtagen genom diverse stresstester beslutat om en målsättning för kärnprimärkapitalrelationen på 13 procent.

Vid ingången av 2011 var Swedbanks kärnprimärkapitalrelation 13,9 procent och vid utgången av första kvartalet 2011 var relationen 14,9 procent. Därför beslutade Swedbanks styrelse att inleda återköp av aktier i början av andra kvartalet. Swedbank köpte under andra kvartalet tillbaka aktier till ett värde av SEK 3,5 miljarder, trots det var Swedbanks kärnprimärkapitalrelation 14,8 procent vid utgången av andra kvartalet 2011, en nivå som gör banken till en av de absolut bäst kapitaliserade bankerna i Sverige såväl som i Europa.

Swedbanks VD och koncernchef Michael Wolf kommenterar:
 – Swedbank är idag en stabil bank med stark balansräkning. Med den kunskap vi har idag om omvärlden och risken i Swedbanks balansräkning ligger det beslutade återköpsprogrammet fast. Trots återköpen bedömer vi att vår kärnprimärkapitalrelation kommer vara högre vid årets slut än vad den var vid årets början. Vi kommer under överskådlig framtid ha en av de högsta kärnprimärkapitalrelationerna av alla svenska och Europeiska banker. Jag delar regeringens uppfattning att vi har en allvarlig global skuldkris som får effekter på banksystemet. Vi överväger löpande förutsättningarna för vår kapitalisering. Om risken i omvärlden ökar kommer Swedbank fortsätta att agera ansvarsfullt med samhällets, våra kunder och ägares bästa för ögonen.


För ytterligare information:
Thomas Backteman, koncernkommunikationsdirektör, Swedbank, tfn: 0708-311 166
Anna Sundblad, presschef, Swedbank. tfn: 070-321 39 95

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth.” Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 9,4 miljoner privatkunder och ca 650 000 företagskunder med 321 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 30 juni 2011 uppgick balansomslutningen till 1 758 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

 

 

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar