Lotta Lovén ny chef för Digital Banking i Swedbank

Lotta Lovén har idag utsetts till chef för Digital Banking inom Swedbank. Enheten bildades i våras och ansvarar bland annat för att utveckla bankens digitala kanaler samt öka innovationstakten. Lotta Lovén kommer närmast från en befattning som tillförordnad chef för samma enhet.

I maj bildades den nya koncernfunktionen Digital Banking för att säkerställa att Swedbank når sina strategiska mål och för att öka kund- och medarbetarnöjdheten. Digital Banking ansvarar för digital utveckling, förändringsagenda och innovation.

- Lottas gedigna kompetens inom området är en stor tillgång för banken och det känns extra roligt att vi hittade den bästa kandidaten internt. Lotta och det övriga teamet inom Digital Banking har en viktig uppgift att fortsätta att utveckla vår digitala affär på samtliga marknader. Deras främsta mål är att genom utveckling och innovation få fler kunder ännu nöjdare, säger Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef.

Lotta Lovén är marknadsekonom. Hon har haft flera ledande positioner inom Swedbank med tyngdpunkt i kanalutveckling och digital innovation. Lotta Lovén har varit medlem av koncernledningen sedan 2016.

Fram tills nu har ledarskapet för Digital Banking varit delat mellan Lotta Lovén och Girts Bērziņs, chef för kanalutveckling och kundservice i Swedbanks baltiska verksamhet. Girts Bērziņš utses till strategichef inom Digital Banking och kommer även han att fortsatt ingå i koncernledningen. 

Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 oktober 2016 kl 08:00

För ytterligare information:
Gabriel Francke Rodau, tf kommunikationschef, Swedbank, tel 070-144 89 66

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 640 000 företags- och organisationskunder med 266 kontor i Sverige och 143 kontor i de baltiska länderna. 2015 hade vi 850 miljoner digitala kontakter med våra kunder. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 juli 2016 uppgick balansomslutningen till 2 476 miljarder kronor.
Läs mer på www.swedbank.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar