Majoritet inte beroende av ränteavdrag

Majoriteten av de som gör avdrag för ränteutgifter är inte beroende av dem. Hushållen sparar pengarna eller unnar sig lite extra lyx. En fjärdedel uppger att de är mycket beroende av dem. Det framgår av en webbundersökning som Swedbank låtit göra på sin hemsida under november.

Hushållens skuldsättning är hög och det är också bostadspriserna. Det är lätt att dras med och köpa dyrare boende än man egentligen har råd med. Ränteavdraget som innebär att en tredjedel av ränteutgifterna kommer tillbaka på skatten kan förstärka det. För en sund och hållbar ekonomi är det viktigt att köpa en bostad man har råd med. Nya amorteringsregler är på väg att införas för att dämpa prisutvecklingen.

- Det är självklart att man ska amortera sina lån, men vill man dämpa prisutvecklingen på bostadsmarknaden ytterligare så borde även reglerna kring ränteavdrag ses över, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna. Man kan inte fortsätta stimulera en prisutveckling som gör att hushållen köper dyrare än de har råd med. Det är dock viktigt att inte göra det för snabbt utan successivt trappa ner avdraget. När dessutom ränteläget nu är så lågt så är tidpunkten den rätta för att göra det, avslutar Arturo Arques.

I deklarationen får man dra av 30 procent av sina ränteutgifter mot inkomstskatten. Det kan antingen göras per år eller genom månadsvis jämkning. De som är mest beroende av ränteavdraget för sin löpande ekonomi kan alltså ansöka i förväg och få ett avdrag på skatten varje månad. Såväl Bankföreningen som olika partier har uttalat att man ser ränteavdragen som ytterligare en åtgärd för att få ner hushållens skuldsättning. Swedbank ville ta reda på hur beroende hushållen är av ränteavdragen. Över 1 000 personer svarade på enkäten som låg ute tre veckor i november.

Resultat
Av undersökningen framgår att majoriteten av de med ränteavdrag inte är beroende av det. Endast en fjärdedel uppger sig vara mycket beroende. Resultatet bekräftar i stort att farorna med en nedtrappning av ränteavdragen är överdrivna. Med en successiv nedtrappning ges hushållen dessutom tid att anpassa sin ekonomi till de nya reglerna.

Endast drygt var tionde har ansökt om jämkning i förväg. Sannolikt har man ett större behov av avdraget för sin löpande ekonomi om man ansöker av månadsvis jämkning. Undersökningen visar också att de med jämkning i högre grad uppger sig vara mycket beroende av avdraget.

Lite förenklat kan man säga att ju yngre man är desto mindre beroende av ränteavdraget är man. Medan de över 65 år i större utsträckning uppger att de är mycket beroende.

- Det hänger sannolikt ihop med att de yngre ännu inte har skaffat sig ett förhållandevis större och dyrare boende, fortsätter Arturo Arques. När man bildar familj ökar behovet av en större lägenhet eller ett hus, då blir lånen och också ränteutgifterna högre.

På frågan om vad man gör med pengarna svarar 50-60 procent att de sparar, oberoende av om de är beroende av avdraget eller inte. Ju mer beroende man är desto mer amorterar man, bland de som inte är beroende av avdraget är andelen som unnar sig extra lyx högre.

För mer information:
Arturo Arques, Swedbank privatekonomi, tfn: 072-242 99 62
Madelén Falkenhäll, Swedbank privatekonomi, tfn: 076-790 16 38

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar