Mer pengar i plånboken, men inte för alla

Svenska hushåll har de senaste 14 åren [1] fått alltmer pengar i plånböckerna. Men förbättringen gäller inte alla, pensionärer och arbetslösa halkar efter övriga hushåll. Utan sänkt inkomstskatt och höjt bostadstillägg skulle många pensionärer inte ha det bättre idag än 2003. Det visar en analys över några av de typhushåll som Swedbank följer. 

– Inkomstpensionerna före skatt har bara ökat med fyra procent sedan 2003, för garantipensionären är inkomsten oförändrad i reala termer [2]. Tack vare sänkt skatt och höjt bostadstillägg har deras disponibla inkomst [3] ökat under perioden, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Lönerna utvecklas i takt med ekonomin i stort. Med god tillväxt ökar reallönerna och därmed förbättras löntagarnas ekonomi. Pensionärernas ekonomi styrs i större utsträckning av den allmänna prisutvecklingen eftersom till exempel garantipension och vissa bidrag förändras i takt med prisutvecklingen i samhället.

God utveckling för hushållen de senaste 14 åren
En god löneutveckling och sänkt skatt i form av jobbskatteavdrag förklarar den gynnsamma utvecklingen för löntagarna. För ett enpersonhushåll har den reala inkomsten efter skatt ökat med 6 650 kronor per månad (drygt 40 procent). En familj med tonårsbarn har 18 750 kronor mer i disponibel inkomst varje månad i år jämfört med 2003. Inkomstpensionerna har ökat marginellt under samma period, garantipensionen är oförändrad.

– Men tack vare sänkt skatt har ett pensionärspar med inkomstpension fått 2 780 kronor mer att röra sig med varje månad. Garantipensionären har dessutom fått höjt bostadstillägg och den disponibla inkomsten har ökat med 20 procent eller med 2 060 kronor per månad, fortsätter Arturo Arques.        

2016 höjdes taket i arbetslöshetsförsäkringen vilket innebär att även en arbetslös har fått en real inkomstökning, 980 kronor efter skatt per månad, sedan 2003.

2017 bättre för alla utom garantipensionären och den arbetslöse
Det senaste året har enpersonhushållet fått någon hundralapp mer i plånboken, tonårsfamiljen knappt 400 kronor mer per månad. För inkomstpensionären blir det i stort sett plus minus noll men för garantipensionären och den arbetslöse blir det realt en lägre inkomst 2017 eftersom höjningen av garantipensionen mellan 2016 och 2017 äts upp av inflationen. Även den som är arbetslös får lägre inkomst realt eftersom taket i arbetslöshetsförsäkringen inte räknas upp automatiskt.

- Den 18 april lämnar regeringen sin vårbudget till riksdagen. Man har redan flaggat för sänkt skatt för pensionärer och för de som har sjuk- och aktivitetsersättning. Det är inte omöjligt att det kan komma något för de som är arbetslösa, eftersom vår analys visar att även de har halkat efter övriga grupper i samhället, fortsätter Arturo Arques.

För mer information:      
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                              

Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, tfn 076-790 16 38              
www.swedbank.se/privatekonomi
www.swedbank.se/arturosblogg


[1] Analysen utgår från 2003 då ATP-systemet fasades ut.
[2] Justerat för inflation.

[3] Inkomst efter skatt och inklusive eventuella bidrag.

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 220 kontor i Sverige och 134 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 24 oktober 2017 uppgick balansomslutningen till 2 460 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

– Inkomstpensionerna före skatt har bara ökat med fyra procent sedan 2003, för garantipensionären är inkomsten oförändrad i reala termer
Arturo Arques, privatekonom, Swedbank och Sparbankerna