Myrdalspriset 2010 till Assar Lindbeck

Myrdalspriset 2010 har tilldelats professor Assar Lindbeck för artikeln ”Lärdomar av finanskrisen”, som publicerades i tidskriften Ekonomisk Debatt nr 4, 2010.

Juryns motivering: " Den finanskris som skakat världen sedan 2007 har fått många att omvärdera sin syn på finansmarknadernas funktionssätt. I artikeln ”Lärdomar av finanskrisen” gör Assar Lindbeck en omfattande och grundlig genomgång av hur krisen påverkar ämnet nationalekonomi. Han visar att våra kunskaper fortfarande är ganska begränsade, både om de faktorer som driver fram finansiella kriser och om de mekanismer genom vilka sådana kriser påverkar den reala ekonomin. Han för också fram finansiell stabilitet som ett tredje mål för penningpolitiken vid sidan av inflationsmål och resursutnyttjande. Artikeln är ett viktigt bidrag till en i högsta grad aktuell och angelägen global debatt.” Myrdalspriset utdelas varje år av Swedbank för bästa artikel under året i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. I juryn ingår professor Bertil Holmlund, professor Hans Wijkander, redaktör Gunnar Örn och chefekonom Cecilia Hermansson. För ytterligare information: Cecilia Hermansson, chefekonom, Swedbank, tfn 08-5859 7720 eller cecilia.hermansson@swedbank.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar