Ökade disponibelinkomster förbättrade husköpkraften– Boindex steg till 133,2 andra kvartalet i år

Hushållens husköpkraft steg andra kvartalet i år. Ökade disponibelinkomster bidrog till uppgången tillsammans med något sjunkande räntor och oförändrade medianpriser på småhus. Därmed fick hushållen det lättare att få råd med husköpet. Boindex, som mäter husköpkraften utifrån medianpriser på småhus, bolåneräntor och hushållens disponibelinkomster samt övriga boendekostnader, steg till 133,2 för riket som helhet andra kvartalet i år, jämfört med första kvartalets siffra på 128,7.

Utifrån Swedbanks norm är Boindex 100 när hushållen använder 30 procent av sin disponibelinkomst till boendekostnader, och därmed har de råd med sina husköp.

Ju högre Boindex, desto högre är marginalerna och därmed husköpkraften.

Det andra kvartalets utfall innebär att hushållens inkomstmarginaler vid husköp är 33,2 procent. Siffran är mycket stark i sig. Endast vid två tillfällen tidigare har marginalerna varit bättre. Den första gången var mot slutet av 2009 då räntorna sjönk dramatiskt i spåren av den ekonomiska krisen. Ytterligare en våg av räntesänkningar, som inleddes i början av 2012, gjorde att marginalerna hamnade över 30 % också under mitten av 2013.

– Ökade disponibelinkomster tillsammans med något sjunkande räntor och stillastående småhuspriser förbättrade hushållens köpkraft under kvartalet, säger Jan Ihrfelt på Swedbank Research.

Förbättring överlag, men Malmö mot strömmen
Husköpkraften stärktes i riket som helhet, i Stockholmsregionen, i Göteborgsregionen, i medelstora städer och i övriga landet. I Malmöregionen försämrades husköpkraften av att småhuspriser steg med 10 % jämfört med första kvartalet i år. Enligt Swedbanks norm ligger alla kommuner och regioner över 100, vilket innebär att de i dagsläget har råd med sitt boende utan att göra avkall på annan konsumtion.

Samtliga Boindex finns tillgängliga i tabellform i bifogat dokument eller på www.swedbank.se/boindex.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Ihrfelt, Swedbank Research, tfn: 08-585 936 48 eller jan.ihrfelt@swedbank.se

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 8 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 320 kontor i Sverige och cirka 180 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2014 uppgick balansomslutningen till 2 052 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se.

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera