PMI – tjänster mild uppgång till 53,7 i oktober: stabil utveckling inom tjänstesektorn

  • Inköpschefsindex för tjänster (PMI – tjänster) steg svagt till 53,7 i oktober från 53,3 i september. PMI – Tjänster befinner därmed i tillväxtzonen för fjärde månaden i rad och indikerar en stabil utveckling inom tjänstesektorn. Att totalindex ligger kvar över 50-strecket samtidigt som alla fyra ingående delindex noteras i tillväxtzonen är tecken på en fortsatt, om än långsam, återhämtning inom tjänstesektorn.

  • Delindex för leverantörernas leveranstider steg med 1,9 indexenheter och gav därmed det största positiva bidraget till totalindex motsvarande 0,4 indexenheter. Samtidigt sjönk delindex för sysselsättningen med 1,6 indexenheter vilket bidrog negativt med 0,3 indexenhet till totalindex. Delindex för affärsvolymen och orderingången gav positiva bidrag till totalindex med 0,1 respektive 0,2 indexenheter.

  • Index för tjänsteföretagens affärsplaner var i stort sett oförändrat på 62,7 i oktober jämfört med 62,8 i september. Index för planerad affärsvolym har nu noterats över 50-strecket sex månader i följd, vilket antyder att tjänsteföretagen gradvis blivit något mer optimistiska om konjunkturutvecklingen framöver.

  • Index för leverantörernas insatsvarupriser steg med 3,0 indexenheter till 54,1 i oktober. Index för leverantörernas insatsvarupriser har nu noterats över 50-strecket fyra månaden i rad.

För ytterligare information: Åke Gustafsson, Swedbank Research, tfn 08-700 9145

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: Onsdagen den 4 december 2013

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera