PMI – tjänster sjönk till 44,8 i juni: konjunkturen i tjänstesektorn fortsatte att försvagas

  • Inköpschefsindex för tjänster (PMI – tjänster) sjönk i juni med 2,9 indexenheter till 44,8 från 47,7 i maj. Nedgången var bred där samtliga delindex sjönk. Det innebär att konjunkturen för de svenska tjänsteföretagen har försvagats ytterligare under juni månad.

  • Indexet för affärsvolymen föll till 45,2 i juni och svarade för den största nedgången av PMI:s fyra delindexar. Orderingången pekade samtidigt nedåt och indexet nådde i juni ett nytt årslägsta med 44,5, medan indexet för orderstockarna uppvisade en mindre förbättring. Leverantörernas leveranstider fortsatte att minska och som sammanfaller med den svaga efterfrågan. Detta sätter även avtryck i tjänsteföretagens nyanställningsbehov som fortsatte att försvagas under juni månad.

  • Tjänsteföretagens affärsplaner för det närmaste halvåret skruvades upp i juni och indexet steg till 53,1 och tog därmed ytterligare ett steg in i tillväxtzonen. Det Tjänsteföretagen förefaller ha blivit något mer optimistiska om konjunkturutvecklingen framöver.

  • Index för leverantörernas insatsvarupriser steg något i juni till 47,1 från 46,7 i maj. Att indexet befinner sig under 50-strecket för tredje månaden i rad tyder på ett fortsatt lågt kostnadstryck i tjänsteföretagen.


    För ytterligare information: Jörgen Kennemar, Swedbank, tfn 08-700 9804, jorgen.kennemar@swedbank.se

    Nästa publicering av Inköpschefsindex tjänstesektorn: Måndag 5 augusti 2013

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera