PMI – tjänster sjönk till 54,2 i augusti: stabil utveckling trots bromsande orderingång

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk från 60,1 i juli till 54,2 i augusti. PMI-total har i över ett års tid legat i tillväxtzonen och indikerar en stabil utveckling inom tjänstesektorn. Att planerad affärsvolym dessutom ligger kvar på en hög nivå tyder på att tjänsteföretagen har en positiv bild av det kommande halvåret.

  • Delindex för orderingång föll dock kraftigt till 56,1 från 65,5 föregående månad. Orderingången gav det största negativa bidraget till totalindex motsvarande 3,3 indexenheter. Samtidigt sjönk index för orderstockarna till 52,9. Orderlägets utveckling sammanfaller väl med den svagare affärsvolymen vars delindex uppgick till den lägsta nivån för i år, om än ligger det kvar i tillväxtzonen.

  • Delindex för sysselsättning sjönk med 5,5 indexenheter till 51,0. De senaste månadernas utveckling indikerar emellertid att sysselsättningen stabiliserats sedan inledningen av året.

  • Index för leverantörernas insatsvarupriser är med ett indextal på 53,3 återigen över 50-strecket. Det krävs emellertid ytterligare uppgång i index för att ändra bilden av ett återhållsamt pristryck inom leverantörsledet.

För ytterligare information: Cathrine Danin, Swedbank Makroanalys, 070 – 540 68 78

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: fredagen den 3 oktober 2014

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera