PMI – tjänster steg till 52,4 i januari: tjänstekonjunkturen förbättrades

  • Inköpschefsindex för tjänster (PMI – tjänster) ökade till 52,4 i januari från 49,1 i december ifjol. Totalindexet är därmed tillbaka i tillväxtzonen efter en svag avslutning förra året. En månads observation är dock inte tillräckligt för att konstatera att tjänstekonjunkturen har vänt.

  • Såväl delindex för affärsvolymen som för orderingången steg under månaden och gav lika stora positiva bidrag till uppgången i PMI-tjänster. Delindexet för sysselsättningen sjönk marginellt och visade på ett fortsatt svagt nyanställningsbehov. Även delindexet för leveranstiderna minskade.

  • Tjänsteföretagens affärsplaner justerades ned något i januari, om än från nivåer inom tillväxtzonen. Indexet för orderstockarna ökade med drygt 9 indexenheter till 53,7 vilket tyder på ett förbättrat orderläge.

  • Index för leverantörernas insatsvarupriser föll något och hamnade på 50,3 i januari. Det visar att kostnadstrycket alltjämt är begränsat och avspeglar den fortsatt dämpade globala konjunkturutvecklingen.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: Tisdagen den 5 mars, 2013

För ytterligare information:
Magnus Alvesson, Swedbank, tfn 08-5859 3341, magnus.alvesson@swedbank.se 
Sebastian Bergfelt, Silf, tfn 073-944 6450, professionals@silf.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se