PMI – tjänster steg till 57,2 i mars: fortsatt stark utveckling inom tjänstesektorn

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 56,7 i februari till 57,2 i mars. Efterfrågan inom tjänstesektorn är god med fortsatt stigande orderingång och längre leveranstider. Samtliga delindex noterades i tillväxtzonen men sysselsättningens ökningstakt avtog under månaden.

  • Delindex för orderingång noterades till 57,2 i mars och har tillsammans med index för orderstockarna legat över 50-strecket sedan juli 2013. I spåren av det förbättrade orderläget tilltog även produktionen, vars delindex noterades till 60,5. Produktionsplanerna var fortsatt optimistiska och index för planerad affärsvolym steg till 67,6 i mars (64,6 i februari).

  • Delindex för sysselsättning föll med 1,6 indexenheter till 54,8 i mars. Därmed var sysselsättningen den enda komponent som bidrog negativt, med 0,3 indexenheter, till tjänste-PMI. Störst positivt bidrag till huvudindex stod leverantörernas leveranstider för. Bidraget motsvarade 0,5 indexenheter och delindexet noterades till 55,5 i mars.

  • Index för leverantörernas insatsvarupriser steg från 50,8 i februari till 56,6 i mars. Priserna har stigit under åtta månader men svängningar i index har ökat under senare tid.

För ytterligare information: Cathrine Danin, Swedbank Makroanalys, 070-540 68 78, och Sebastian Bergfelt, Silf, 073-944 64 50, medlem@silf.se


Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: onsdagen den 6 maj 2015

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera