PMI – tjänster steg till 57,5 i oktober: Affärsvolymen ger stöd

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg med 0,5 indexenheter till 57,5 i oktober. Bilden av en stadig tjänstesektor består med ett tre-månaders glidande medelvärde som pendlat kring 56-strecket sedan årsskiftet. Underliggande noteras samtliga delindex i tillväxtzonen men det vara bara affärsvolymen som uppvisade stigande indextal i oktober.

  • Delindex för orderingång föll med 0,2 indexenheter till 59,1 i oktober. Vad gäller orderstockarna steg index från 53,5 till 55,7. Detta är den näst högsta noteringen för i år och under det senaste året har orderstockarna stigit i tio av månaderna.

  • Delindex för affärsvolym steg till 62,2 i oktober från 57,7 i september. Index för planerad affärsvolym noterades till 66,0 i oktober vilket är strax över årssnittet på 65,5. Produktionstillväxten är intakt och produktionsplanerna för kommande halvår är optimistiska. Detta, tillsammans med ett stigande orderläge, sammanfaller med ett växande nyanställningsbehov. Delindex för sysselsättning var 53,4 i oktober (55,5 i september).

  • I oktober föll index för leverantörernas insatsvarupriser till 52,1 från 53,9 föregående månad. Även om insatsvarupriserna fortsatt stiger har den kortsiktiga trenden under de senaste månaderna dämpats.

För ytterligare information: Cathrine Danin, Swedbank Makroanalys, tfn 070-540 68 78, cathrine.danin@swedbank.se och Sebastian Bergfelt, Silf, tfn 073-944 64 50, medlem@silf.se

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: torsdagen den 3 december 2015

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar