PMI föll till 50,3 i februari 2012

– tvekande återhämtning i industrikonjunkturen

  • PMI-totalt sjönk med 1,1 indexenheter till 50,3 i februari från 51,4 i januari. Det betyder att återhämtningen i den svenska industrikonjunkturen bromsade in. Att PMI fluktuerar kring 50-strecket signalerar emellertid en tvekande återhämtning i industrikonjunkturen när orderläget sviktar och företagen avvaktar med nyanställningar.

  • Det finns dock motstridiga signaler. Å ena sidan en krympande orderingång och lägre produktionsökningstakt. Å andra sidan stigande leveranstider och uppreviderade produktionsplaner för det närmaste halvåret.

  • Delindex för rå- och insatsvarupriser steg för andra månaden i rad och nådde 52,5 i februari. Det är dock en indexnivå som innebär att pristrycket från producentledet är fortsatt begränsat.


    Nästa publicering: Måndagen den 2 april 2012

    För ytterligare information: Jörgen Kennemar, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank,
    tfn 08-5859 7730, jorgen.kennemar@swedbank.se

 

 

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 220 kontor i Sverige och 134 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 24 oktober 2017 uppgick balansomslutningen till 2 460 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar