PMI föll till 57,3 i november – Medvinden mojnar något

  • PMI-total föll från 58,4 i oktober till 57,3 i november men höga nivåer i såväl huvud- som underindex indikerar en stark industrikonjunktur. Delindex för lager av inköpt material rekylerade uppåt, till 53,8 från 42,3 i oktober, och gav ett negativt bidrag om 1,2 indexenheter till PMI-total. Delindex för produktion låg kvar över 60-strecket men föll från 61,9 till 60,5 i november. Delindex för orderingång låg relativt stilla med en notering på 59,3 i november jämfört med 59,5 i oktober. Utfallen av enskilda månader bör dock tolkas med viss försiktighet. 

  • Delindex för sysselsättning föll från 56,6 till 55,3 i november. Ett tremånaders glidande medelvärde indikerar dock att delindex för sysselsättning haft en stigande trend sedan i våras. 
     
  • Delindex för leverantörernas leveranstider steg med 4,5 indexenheter till 58,0 i november. Därmed stod delindexet för det enda positiva bidraget till PMI total denna månad. 

  • Index för rå- och insatsvarupriser steg relativt kraftigt i november, med en uppgång om 9,0 indexenheter. Industrins inköpschefer upplevde stigande priser för bl.a. en del basmetaller i november. Månadens notering är den högsta sedan 2011. 

För ytterligare information: Åke Gustafsson, Swedbank Makroanalys, tfn +468 700 91 45 , ake.gustafsson@swedbank.se & Johan Almesjö, Silf, tfn 076-111 23 69, medlem@silf.se eller johan.almesjo@inkopgavleborg.se

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 2 januari 2017


 

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar