PMI föll till 60,9 i februari – Mycket starkt läge i industrin

  • PMI-total föll med 1,1 indexenheter och noterades därmed på 60,9 i februari, ner från 62,0 i januari. Delindex för produktion och sysselsättning bidrog till nedgången av PMI-total under månaden. Alla delindex förutom lager noterades dock på nivåer överstigande 59,0.

  • Delindex för produktion föll tillbaka 4,0 indexenheter från 68,0 under föregående månad till 64,0 i februari. Trots tillbakagången konstateras att delindexets nivå under februari är den tredje högsta noteringen under drygt fem års tid och med mycket god marginal visar på tillväxt. Delindex för orderingång steg med 0,2 indexenheter till 62,1 i februari, dvs. tre månader i rad över 60,0. Delindex har tydligt legat i tillväxtzonen sedan september.

  • Delindex för sysselsättning föll 2,0 indexenheter i februari och noterades på 59,1. Trots ett negativt bidrag till PMI-total befinner sig delindexet på höga nivåer och indikerar fortsatt god sysselsättningstillväxt. Under drygt fem år har endast en månadsnotering varit högre, dvs. föregående månad.

  • Index för rå- och insatsvarupriser steg med 2,7 indexenheter till 76,9 i februari. Senast indexet låg på denna nivå var innan finanskrisen. Inköpscheferna angav ett brett spektra av stigande rå- och insatsvarupriser, bl.a. för metaller och kemikalier. 

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 3 april 2017

För ytterligare information:

Cathrine Danin, Swedbank Makroanalys, tfn 08- 700 92 97, cathrine.danin@swedbank.se och Anna Sjöblom, Silf,
tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se