PMI för tjänster sjönk till 54,0 i februari

– Konjunkturläget i tjänstesektorn stabiliseras

 • Inköpschefsindex för tjänster (PMI – tjänster) sjönk marginellt till 54,0 i februari jämfört med 54,4 i januari. Det innebär att uppgången i totalindexet sedan december bröts. Dock befinner sig indexet alltjämt i tillväxtzonen och det indikerar att tjänstesektorn expanderar om än i något lägre takt.

 • Samtliga delindex i PMI-tjänster sjönk tillbaka förutom delindex för affärsvolymen som steg med 2,8 indexenheter. Affärsvolymutvecklingen kan återspegla uppgången i orderingången under förra månaden. För februari sjönk delindexen för orderingången, sysselsättningen och leverantörernas leveranstider, men samtliga befinner sig fortsatt över 50-strecket.

 • Tjänsteföretagens affärsplaner för det närmaste halvåret har justerats upp och är nu på den högsta nivån sedan juli förra året. Det tyder på att synen på konjunkturläget alltjämt är positiv i tjänstesektorn. 

 • Index för leverantörernas insatsvarupriser föll tillbaka under februari. Dämpningen av den allmänna konjunkturutvecklingen samt den starkare kronan kan ha bidragit till ett avtagande kostnadstryck för tjänsteproducenterna.


   

  Nästa publicering: Onsdagen den 4 april 2012

  För ytterligare information: Magnus Alvesson, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank, 
  tfn 08-5859 3341, magnus.alvesson@swedbank.se

 

 

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar