PMI ökade till 43,7 i maj

– industrin fortfarande utanför ”tillväxtzonen”

* Uppgången av PMI fortsatte under maj till 43,7, från 38,8 i april. Indexet har stigit snabbt, men befinner sig alltjämt på en låg nivå utanför tillväxtzonen. Dock synes uppgången vara ett steg mot en kommande stabilisering inom industrin. * Samtliga delindex bidrog positivt till utvecklingen av PMI. Störst effekt hade produktion och orderingång. Index för orderingången på hemmamarknaden vände kraftigt uppåt, medan index för exportmarknaden stagnerade något jämfört med ökningen i april. * Även delindex för sysselsättningen vände upp i maj, men från en låg nivå. Det betyder att de stora varsel som lagts fortfarande resulterar i att företagen minskar sysselsättningen, om än i något minskad omfattning. * Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg igen under maj månad, men nivån indikerar ett fortsatt prisfall. Den svaga efterfrågan dämpar pristrycket och motverkar den svaga utvecklingen av kronan. Total- och delindex för maj 2009 (inom parentes värden från april 2009) 43,7 (38,8) +4,9 Totalindex 46,4 (41,5) +4,9 Orderingång 47,4 (39,4) +8,0 Produktion 31,1 (28,3) +2,8 Sysselsättning 34,2 (29,6) +4,6 Leverantörernas leveranstider 33,5 (35,9) -2,4 Lager 47,5 (45,3) +2,2 Orderingång export 44,1 (37,7) +6,4 Orderingång hemma 42,8 (39,7) +3,1 Orderstock 32,7 (30,6) +2,1 Leverantörernas rå- och insatsvarupriser 41,0 (38,8) +2,2 Import 47,3 (42,4) +4,9 Planerad produktion det närmaste halvåret Nästa publicering: Onsdagen den 1 juli 2009

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar