PMI sjönk till 46,4 i augusti

Nu förstärks bilden av lågkonjunktur i tillverkningsindustrin.

- För andra månaden i rad befinner sig PMI utanför tillväxtzonen. PMI sjönk till 46,4 i augusti, från 48,6 i juli.

- Krympande produktion, orderingång och sysselsättning bidrog till indexnedgången. Samtliga delindex, förutom leverantörernas leveranstider, ligger nu under 50-strecket. Bilden av en lågkonjunktur i tillverkningsindustrin har förstärkts.

- Företagen har skruvat ned sina expansionsplaner rejält. Index sjönk till 49,5, jämfört med 58,7 i juli. Inte sedan 1998 har tillverkningsindustrin uppvisat så stor pessimism om det närmaste halvåret.

- Kombinationen av ett samtidigt svagare efterfrågetryck och ett fortsatt högt pristryck är unik i PMI:s historia (som började 1994). Att PMI understiger 50-strecket samtidigt som index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser noterar 70,2 innebär en belastning för många tillverkningsföretag. Nedgången i augusti, från 76,8 i juli, är således en välkommen utveckling.


Nästa publicering: Onsdagen den 1 oktober 2008

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 225 kontor i Sverige och 136 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 19 juli 2017 uppgick balansomslutningen till 2 426 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar