PMI sjönk till 46,4 i augusti

Nu förstärks bilden av lågkonjunktur i tillverkningsindustrin.

- För andra månaden i rad befinner sig PMI utanför tillväxtzonen. PMI sjönk till 46,4 i augusti, från 48,6 i juli.

- Krympande produktion, orderingång och sysselsättning bidrog till indexnedgången. Samtliga delindex, förutom leverantörernas leveranstider, ligger nu under 50-strecket. Bilden av en lågkonjunktur i tillverkningsindustrin har förstärkts.

- Företagen har skruvat ned sina expansionsplaner rejält. Index sjönk till 49,5, jämfört med 58,7 i juli. Inte sedan 1998 har tillverkningsindustrin uppvisat så stor pessimism om det närmaste halvåret.

- Kombinationen av ett samtidigt svagare efterfrågetryck och ett fortsatt högt pristryck är unik i PMI:s historia (som började 1994). Att PMI understiger 50-strecket samtidigt som index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser noterar 70,2 innebär en belastning för många tillverkningsföretag. Nedgången i augusti, från 76,8 i juli, är således en välkommen utveckling.


Nästa publicering: Onsdagen den 1 oktober 2008

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar