PMI sjönk till 50,1 i juli 2011

 – industriproduktionen stagnerar

  • PMI-totalt sjönk till 50,1 i juli jämfört med 52,9 i juni och närmar sig därmed 50-strecket, vilket är den nedre gränsen för tillväxtzonen. Det tyder på att svensk industrikonjunktur inte längre expanderar. Samtidigt kan information från sommarmånaderna vara osäker, och bör därmed tolkas med försiktighet.

  • Produktion och orderingång stod i likhet med förra månaden för de största negativa bidragen till nedgången av PMI-totalt. Delindex för orderingången från både hemmamarknaden och exportmarknaderna lämnade tillväxtzonen. Även företagens leveranstider bidrog negativt.

  • Delindex för industriföretagens produktionsplaner befinner sig alltjämt i tillväxtzonen även om minskningen av indexet från föregående månader fortsatte. Industriföretagen angav vidare ett växande anställningsbehov. Det innebär att företagen ser möjligheter att framöver öka sysselsättning och produktion, om än inte lika mycket som tidigare.

  • Pristrycket i rå- och insatsvaruledet föll tillbaka kraftigt under juli månad. Indexnivån på 51,5 signalerar ett bekvämare kostnadsläge för företagen.

 Nästa publicering: Torsdagen den 1 september 2011

För ytterligare information: Magnus Alvesson, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank, tfn 08-5859 3341, magnus.alvesson@swedbank.se

 

 

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar