PMI sjönk till 51,0 i augusti – produktionen dämpar aktiviteten inom industrisektorn

  • PMI-total sjönk med 4,1 indexenheter till 51,0 i augusti från 55,1 i juli. Nedgången i delindex var bred och produktionen med ett indextal på 50,5 stod för det största negativa bidraget. Delindex för industriföretagens produktionsplaner signalerar dock en fortsatt optimism framgent.

  • Delindex för orderingång sjönk under månaden till 51,8 vilket är den lägsta noteringen sedan april i fjol. Den genomsnittliga ökningstakten av orderingången har varit lägre under kvartal tre än under kvartal ett respektive två. Även delindex för orderstockarna sjönk i augusti och tangerar nu 50-strecket.

  • Delindex för sysselsättning föll från 51,0 i juli till 49,5 i augusti. Från mars månad har dock ett tremånaders glidandemedelvärde noterats över 50-strecket vilket talar för att sysselsättningsläget inom industrin stabiliserats det senaste halvåret.

  • Delindex för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk med 0,3 indexenheter till 50,6 i augusti. Detta är tredje gången för i år som index befinner sig i tillväxtzonen. Att priserna fortsätter att stiga, om än svagt, kan delvis bero på månadens kronförsvagning.

För ytterligare information: Cathrine Danin, Swedbank Makroanalys, tfn 070-540 68 78

Nästa publicering av Inköpschefsindex: onsdagen den 1 oktober 2014

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar