PMI sjönk till 52,0 i oktober – stabil industrikonjunktur utan schwung

  • PMI-totalt sjönk med 4,0 indexenheter till 52,0 i oktober och samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas leveranstider, gav ett negativt bidrag till PMI-total. Delindex för orderingången svarade för det största negativa bidraget. Den svagare orderingången gav emellertid ett begränsat avtryck i index för orderstockar. Såväl PMI-total som samtliga delindex, förutom index för sysselsättning, befinner sig fortsatt i tillväxtzonen.

  • Delindex för sysselsättning sjönk tillbaka under 50-strecket och indikerar därmed en svag sysselsättningsutveckling inom industriföretagen. Delindex för leveranstider var, i stort sett oförändrat, och noterades i tillväxtzonen för tredje månaden i rad. Index för lager steg med 2 indexenheter och bidrog därmed negativt till PMI total.

  • Företagens produktionsplaner sjönk till 58,1 från 60,8 i september. Att delindex för både produktion och orderingång legat över 50-strecket sedan februari samtidigt som delindex för orderstockar noteras i tillväxtzonen bidrar sannolikt till att företagen ser en stigande produktion det närmaste halvåret. Att index för produktionen noterats över 50-nivån hela 2013 tillsammans med en dämpad sysselsättningsutveckling indikerar att produktiviteten i industrin förbättras.

  • Prisökningstrycket i producentledet är fortsatt lågt och index sjönk med 0,7 indexenheter till 46,9.

För ytterligare information: Åke Gustafsson, Swedbank Makroanalys, tfn 08-700 9145


Nästa publicering av Inköpschefsindex: Måndagen den 2 december 2013

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar