PMI sjönk till 54,5 i april: nedväxling från höga nivåer

  • PMI-total sjönk till 54,5 i april från 55,9 i mars. Det är andra månaden i rad som PMI-total sjönk, men utvecklingen i tillverkningsindustrin fortsätter vara i den expansiva zonen Delindex för orderingången bidrog mest till totala nedgången, följt av delindexen för produktion och leveranstider. Däremot bidrog lager och sysselsättning positivt till PMI. Ett tre månaders glidande medelvärde för april blev 56,8, vilket är 0,8 indexenheter lägre än föregående medelvärde. Enskilda månadsutfall bör tolkas med viss försiktighet.
  • Delindex för produktion noterades på 53,6 i april, vilket var 2,7 indexenheter lägre än i mars. Nedgången lämnade ett negativt bidrag om 0,7 indexenheter till PMI-total. Delindex för orderingången sjönk med 3,3 indexenheter och blev 54,0 i april. Det lämnade ett negativt bidrag om 1,0 indexenhet.
  • Delindex för sysselsättning steg till 53,6 i april från 52,2 i mars. Uppgången gav ett positivt bidrag om 0,3 indexenheter till PMI-total. Delindex för leverantörernas leveranstider sjönk med 4,4 indexenheter och gav ett negativt bidrag om 0,7 indexenheter till totala PMI.
  • Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk till 68,8 i april från 72,9 i mars och var tredje månaden i rad som indexet sjönk.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30

Nästa publicering av Inköpschefsindex: fredagen den 1 juni 2018.

För mer information:
Oscar Andersson, Swedbank Makroanalys, tfn 08 - 700 92 85, oscar.andersson@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se