PMI sjönk till 55,9 i mars: Fortsatt expansiv utveckling

• PMI-total sjönk till 55,9 i mars, viket är 4,0 indexenheter lägre än i februari. Trots nedgången visar utfallet på en fortsatt expansiv utveckling i tillverkningsindustrin. Delindex för produktion lämnade det största negativa bidraget till PMI-total, följt av delindexen för orderingång och sysselsättning. Ett tre månaders glidande medelvärde för PMI-total noterades på 57,6, vilket är 1,5 indexenheter lägre än i februari. Enskilda månadsutfall bör tolkas med viss försiktighet.

• Delindex för produktion noterades på 56,4 i mars, vilket var 6,1 indexenheter lägre än i februari. Nedgången gav ett negativt bidrag om 1,5 indexenheter. Delindex för orderingången noterades på 57,3 i mars, vilket var en nedgång med 4,1 indexenheter sedan februari. Det lämnade ett negativt bidrag om 1,2 indexenheter.

• Delindex för sysselsättning noterades till 52,3 i mars, vilket var 6,0 indexenheter lägre än februariutfallet. Det gav ett negativt bidrag om 1,2 indexenheter till PMI-total. Delindex för leverantörernas leveranstider sjönk, dock marginellt, med 0,3 indexenheter vilket gav ett i praktiken neutralt bidrag till PMI-total. Lageromdömet sjönk något till 54,3, vilket lämnade ett svagt positivt bidrag till PMI-total.

• Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser noterades på 72,9 i mars, vilket var 1,3 indexenheter lägre än i februari.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: onsdagen den 2 maj 2018

För mer information: Oscar Andersson, Swedbank Makroanalys, tfn 08- 700 92 85, oscar.andersson@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se