PMI sjönk till 62,4 i juni 2010

– expansionen i industrin fortsätter men med en lägre växel

* PMI föll till 62,4 i juni från 66,0 i maj, vilket innebär att tillväxten i den svenska industrin fortsätter om än i en långsammare takt. Det är sjätte månaden i rad som PMI är över 60-strecket. * Samtliga delindex i PMI sjönk under juni månad med undantag för sysselsättningen, som steg marginellt. Orderingången och produktionen svarade för de största negativa bidragen till att PMI minskade även om det sker från höga indexnivåer. Orderläget är dock alltjämt fördelaktigt för industrin vilket också avspeglas i orderstockarna som för sjätte månaden i rad befinner sig över 60-strecket. * Industriföretagens produktionsplaner för det närmaste halvåret är fortsatt expansiva, vilket tyder på att konjunkturbilden inte har reviderats ned trots farhågor om en svagare global konjunktur. * Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg marginellt i juni till 71,1 (71,0) då en övervikt av företagen anger stigande priser trots lägre råvarupriser och starkare krona. Utfallet för juni visar att det alltjämt finns ett pristryck från leverantörsledet som på sikt kan leda till en högre inflation. Nästa publicering: Måndagen den 2 augusti

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar