PMI steg till 49,2 i januari

stabilisering av den svenska industrikonjunkturen

 • PMI-totalt ökade med 4,6 indexenheter till 49,2 i januari från 44,6 i december förra året. Den kraftiga uppgången i indexet innebär att den svenska industrikonjunkturen har stabiliserats efter fjolårets nedgång.

 • Samtliga fem delindex steg i januari. Orderingången och produktionen svarade för de största positiva bidragen till att PMI-totalt ökade, men det var endast delindexen för produktionen och leveranstiderna som befann sig i tillväxtzonen. Sysselsättningen i industrin fortsatte att sjunka, även om indexet steg marginellt.

 • Industriföretagen reviderade upp sina produktionsplaner och indexet steg till 54,8, den högsta nivån sedan i somras. Detta kan vara en tidig signal om en annalkande vändning i den svenska industrikonjunkturen.

 • Prisnedgången på leverantörernas rå- och insatsvarupriser upphörde under årets första månad. Indexet hamnade över 50-strecket (50,4) för första gången sedan april 2012, men visar dock alltjämt på ett begränsat pristryck från leverantörsledet.


  Nästa publicering: Fredagen den 1 mars, 2013

  För ytterligare information:
  Jörgen Kennemar, Swedbank, tfn 08-5859 7730, jorgen.kennemar@swedbank.se
  Sebastian Bergfelt, Silf, tfn 073-944 6450, professionals@silf.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se