PMI steg till 53,5 i juni – industrikonjunkturen ljusnar

  • PMI-totalt ökade till 53,5 i juni från 51,9 i maj, en ökning med 1,6 indexenheter. Uppgången var bred där samtliga delindex gav ett positivt bidrag till att PMI-totalt steg. Utfallet för juni visar att den svenska industrikonjunkturen har förbättrats ytterligare under våren och försommaren.

  • Orderingången svarade för det största positiva bidraget till ökningen i PMI. Uppgången kom både från hemma- och exportmarknaden och som tog ytterligare ett kliv in i tillväxtzonen. Det har också satt positiva avtryck i företagens orderstockar.

  • Företagens produktionsplaner har skruvats upp och nådde i juni 60,9 och är nu på de högsta nivåerna sedan sommaren 2011. Delindexet för sysselsättningen blev 47,8 i juni och visar att industriföretagen alltjämt att minska på personalstyrkan samtidigt som indexet för produktionen steg. Det innebär att produktiviteten i industrin fortsätter att öka.

  • Prisökningstrycket i producentledet är fortsatt lågt även om indexet steg till 42,2 i juni från 41,6 i maj. En bristfällig efterfrågan och en tilltagande konkurrens begränsar sannolikt leverantörernas priser på rå- och insatsvaror.


    För ytterligare information: Jörgen Kennemar, Swedbank, tfn 08-700 9804, jorgen.kennemar@swedbank.se

    Nästa publicering av Inköpschefsindex: Torsdagen 1 augusti 2013

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera