PMI steg till 53,5 i oktober – stadig industrikonjunktur

  • PMI-total steg från 53,3 i september till 53,5 i oktober. Det fjärde kvartalet inleds med en solid tillväxttakt enligt ett tre-månaders glidande medelvärde. Dessutom har huvudindex noterats i tillväxtzonen i två och ett halvt år.

  • Delindex för orderingång backade med 1,3 indexenheter till 53,2 i oktober. Ett glidande medelvärde för tre månader indikerar en stadig ordertillväxt och delindex har sedan januari 2013 legat över 50-strecket. I oktober förbättrades orderingången från hemmamarknaden, och även index för exportmarknaden registrerades i tillväxtzonen, om än på en lägre nivå. Delindex för orderstockarna noterades till 55,4 i oktober (52,5 i september).

  • Delindexen för såväl faktisk som planerad produktion steg under månaden. Den faktiska produktionen, vars delindex var 56,5, har stigit i snart tre år och produktionsplanerna (62,5) signalerar fortsatt expansion för kommande halvår. Delindex för sysselsättning föll med 2,1 indexenheter till 53,4 men den underliggande trenden visar på ett ökat nyanställningsbehov.

  • Trots att index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg med 1,8 indexenheter till 42,4 i oktober fortsatte priserna att falla. Tappet var återigen brett med sjunkande metallpriser (stål) för fjärde månaden i rad.


    För ytterligare information: Cathrine Danin, Swedbank Makroanalys, tfn 070-540 68 78, cathrine.danin@swedbank.se och Sebastian Bergfelt, Silf, tfn 073-944 64 50, medlem@silf.se

    Nästa publicering av Inköpschefsindex: tisdagen den 1 december 2015

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar