PMI steg till 54,9 i september – En månad av återhämtning

 • PMI-total steg till 54,9 i september från 50,7 i augusti. Delindex för orderingång var det främsta dragloket med en uppgång på 9,1 indexenheter till 58,8. Även delindex för produktion förbättrades och noterades till 57,3 i september jämfört med 52,2 i augusti. Delindexen bidrog med 2,7 respektive 1,3 indexenheter till PMI-total. Utfallen av enskilda månader bör dock tolkas med viss försiktighet. 

   
 • Sedan 2013 har såväl faktisk produktion som produktionsplanerna visat på tillväxt inom industrisektorn. I september noterades index för det kommande halvårets produktionsplaner till 59,0 vilket innebar en uppgång om 1,8 indexenheter från augusti månad.

   
 • Index för orderingång för både export- och hemmamarknaden steg i september. Exportordernas index steg från 47,1 i augusti till 54,7 i september och orderingången på hemmamarknaden steg från 46,9 till 53,0. Vidare steg index för orderstockarna med drygt fem indexenheter från 50,1 i augusti till 55,7 i september. Det var den högsta noteringen sedan december 2015.

   
 • Delindex för sysselsättning passerade 50-strecket i september med en notering på 50,9 jämfört med 49,7 i augusti. Delindex för leverantörernas leveranstider steg med 0,7 indexenheter till 51,4 i september och bidrog därmed positivt med 0,1 indexenheter till PMI-total. Även index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg och noterades till 55,5 jämfört med 53,8 föregående månad.
   

För ytterligare information: Nicole Bångstad, Swedbank Makroanalys, tfn 070 – 533 04 41, nicole.bangstad@swedbank.se & Johan Almesjö, Silf, tfn 076-111 23 69, medlem@silf.se eller johan.almesjo@inkopgavleborg.se

Nästa publicering av Inköpschefsindex: tisdagen den 1 november 2016

 

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar