PMI steg till 56,0 i december – Ett gediget avslut på året

  • PMI-total steg från 54,9 till 56,0 i december och avslutade året med den högsta noteringen sedan mars 2014. Även många av underkomponenterna noterades på en utav de högsta nivåerna för i år.

  • Månadens uppgång av PMI-total drevs av delindex för orderingång som steg till 57,8. Den underliggande efterfrågan är god med fortsatt stigande orderingång från hemma- och exportmarknaden. Även orderstocksomdömet steg i december. Den förbättrade efterfrågan kan nu ha börjat sippra igenom till underleverantörerna då leveranstiderna steg. Leverantörernas rå-och insatsvarupriser fortsatte däremot att falla på bred front. Prisindex för december sjönk till 42,7.

  • Delindex för produktion var 60,5 vilket är en uppgång med 1,2 indexenheter från november. Kvartalsgenomsnittet var högre under oktober till december jämfört med juli till september. Produktionsplanerna för de kommande kvartalen fortsätter att signalera optimism med ett indextal på 62,6 för december (64,9 i november).

  • Delindex för sysselsättning föll till 53,2 i december från 54,6 i november. Sysselsättningen, tillsammans med lager av inköpt material, drog ned PMI med 0,5 indexenheter. Att nyanställningsbehovet stigit i sexton månader och att det tilltagit under det fjärde kvartalet är dock positivt.

För ytterligare information: Jörgen Kennemar, Swedbank Makroanalys, tfn 070-643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se & Sebastian Bergfelt, Silf, tfn 073-944 64 50, medlem@silf.se

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 1 februari 2016

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 220 kontor i Sverige och 134 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 24 oktober 2017 uppgick balansomslutningen till 2 460 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar