PMI steg till 65,2 i mars – Industrin avslutar kv.1 på högvarv

 • PMI-total ökade med 4,3 indexenheter och noterades därmed på 65,2 i mars, en uppgång från 60,9 i februari. Samtliga delindex bidrog till uppgången i PMI där orderingång och produktion svarade för de största bidragen. Även om månatliga förändringar ska tas med viss försiktighet är den uppåtgående trenden i PMI tydlig och den visar på en allt starkare industrikonjunktur.
   
 • Delindex för orderingången steg med 6,4 indexenheter till 68,6 i mars jämfört med 62,2 i februari. Det är den högsta nivån sedan 2006 och understryker en ökad efterfrågan, både från hemma- och exportmarknaden. Utvecklingen under årets första kvartal visar att delindexet för orderingången steg till 64,3 från 60,2 fjärde kvartalet i fjol.
   
 • Delindex för sysselsättningen ökade med 4,2 indexenheter i mars och noterades på 63,4. Företagens produktionsplaner har blivit mer expansiva och indexet för produktionsplaner steg i mars till 73,5 från 69,6 i februari.
   
 • Index för rå- och insatsvarupriser sjönk med 4,5 indexenheter till alltjämt höga 72,5 i mars. Inköpscheferna angav trots det ett brett spektra av stigande rå- och insatsvarupriser, bl.a. för metaller och plaster.
   

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30

Nästa publicering av Inköpschefsindex: tisdagen den 2 maj 2017

För ytterligare information: Jörgen Kennemar, Swedbank Makroanalys, tfn 08- 700 98 04, jorgen.kennemar@swedbank.se och Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se