PMI–tjänster backade till 60,3 i april: God start på andra kvartalet

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll med 1,0 indexenhet till 60,3 i april. Nedgången härrör från delindexen för leverantörernas leveranstider och sysselsättning, vilka dämpade tjänste-PMI med ca 0,5 indexenheter vardera. Aprilutfallet pekar trots nedgången på en god start för tjänstesektorn under andra kvartalet med samtliga underkomponenter tydligt inom tillväxtzonen.

  • Små förändringar noteras i delindex för affärsvolym och orderingång. Indextalet för affärsvolym var 62,4 i april (-0,2 indexenheter) medan motsvarande för nya order var 61,7 (+0,1). Under det senaste halvåret har de bägge med mycket god marginal noterats i tillväxtzonen. Detta, tillsammans med stigande leveranstider och orderstockar, kan vara ett tecken på en växande efterfrågan inom tjänstesektorn.

  • Delindex för sysselsättning föll med 2,6 indexenheter till 56,9 i april. Sett över tid har delindexet indikerat stigande sysselsättning under 23 av de senaste 24 månaderna.

  • Index för leverantörernas insatsvarupriser backade till 62,8 i april från 65,9 i mars. Samtidigt visar ett genomsnitt från februari-april att pristillväxten ökat jämfört med november-januari.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: måndagen den 5 juni 2017

För mer information kontakta Cathrine Danin, Swedbank Makroanalys, tfn 070– 540 68 78, cathrine.danin@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se  

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 625 000 företags- och organisationskunder med 218 kontor i Sverige och 133 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 6 februari 2018 uppgick balansomslutningen till 2 213 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se