PMI–tjänster föll marginellt till 57,3 i juni: leveranstider sänke för index

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll marginellt till 57,3 i juni från 57,9 i maj. Orderingång och sysselsättning bidrog positivt, medan övriga gav negativa bidrag där leverantörernas leveranstider var det stora sänket. Enskilda månadsutfall ska dock tolkas med försiktighet. Genomsnittet för PMI-tjänster under det andra kvartalet var 58,5; en nedgång från genomsnittliga 60,8 under det första.

  • Affärsvolymens delindex föll till 58,3 i juni, vilket bidrog negativt med 0,3 indexenheter. Genomsnittet under andra kvartalet var drygt 4 indexenheter lägre än under det föregående, vilket tyder på en nedväxling. Index för planerad affärsvolym steg 0,9 indexenheter till 65,7, dock föll indexet i genomsnitt under andra kvartalet.

  • Delindex för orderingång steg med 1,5 indexenheter till 57,9 i juni. Dessutom var orderstocksomdömet noterbart mer positivt i juni månad med en notering på 57,0, dvs. en uppgång med 3,7 indexenheter. Ökningstakten för sysselsättningen växlade upp något, vilket uppgången för delindexet med 0,6 indexenheter till 55,4 signalerar.

  • Index för leverantörernas insatsvarupriser föll från 59,4 till 58,7 i maj. Ett tre månaders glidande medelvärde indikerar att prisökningstakten nu bromsat in.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: torsdagen den 3 augusti 2017

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se