PMI–tjänster föll till 52,6 i mars: en något ljummare tjänstekonjunktur när affärsvolymen dämpas

 

 • Inköpschefsindex för tjänster (PMI – tjänster) sjönk med 1,5 indexenheter till 52,6 i mars jämfört med 54,1 i februari. Indexutvecklingen fortsatte därmed nedåt, men alltjämt befinner sig tjänstekonjunkturen inom tillväxtzonen.

 • Samtliga delindex i PMI-tjänster, förutom leverantörernas leveranstider, minskade i mars. Det största negativa bidraget stod affärsvolymen för, följt av orderingången. Ökningen för leverantörernas leveranstider kan tyda på att tjänsteföretagen betar av uppgången av orderingången i början av året.

 • Tjänsteföretagens nyanställningsbehov dämpades under mars. Samtidigt skruvades den planerade affärsvolymen upp för fjärde månanden i rad och tjänsteföretagen ser positivt på konjunkturutsikterna under det närmaste halvåret. Även indexet för orderstockar, som varierar mycket, var högre under det första kvartalet 2012 jämfört med kvartalet innan.

 • Index för leverantörernas insatsvarupriser minskade marginellt i mars. Ett flertal av inköpschefer rapporterade om ett oförändrat eller stigande pristryck, om än väsentligt lägre jämfört med samma månad förra året.


   

  Nästa publicering: Fredagen den 4 maj 2012

   För ytterligare information: Magnus Alvesson, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank, 
   tfn 08-5859 3341, magnus.alvesson@swedbank.se

 

 

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar