PMI–tjänster föll till 59,8 i februari: Nedgång, men tydligt i tillväxtzonen

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll från 61,1 till 59,8 i februari. Samtliga sju komponenter låg med god marginal i tillväxtzonen. Av de fyra delindexen backade tre jämfört med föregående läsning i januari. Endast delindex för nya order steg och bidrog positivt till tjänste-PMI med 0,6 indexenheter.

  • Såväl delindex för orderingång som index för orderstockarna registrerades över 50-nivån. Medan orderingångens delindex förbättrades från 57,8 till 59,6 så föll orderstockarnas index med 1,3 indexenheter till 56,6 i februari.

  • Delindex för affärsvolym föll med 2,0 indexenheter mellan januari och februari. Med ett indextal på 64,5 bidrog affärsvolymen med -0,5 indexenheter till tjänste-PMI. Bortsett från föregående månad får man gå tillbaka till våren 2011 för att finna en notering som överstiger den i februari. Index för planerad affärsvolym steg med 0,4 indexenheter till 68,9 i februari.

  • Index för leverantörernas insatsvarupriser noterades till 58,5 i februari, d.v.s. 1,4 indexenheter lägre än i januari. Ett tremånaders glidande genomsnitt pekar på att den upplevda prisökningstakten för insatsvaror kan ha mattats av något.


Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: onsdagen den 5 april 2017

För ytterligare information: Cathrine Danin, Swedbank Makroanalys, tfn 070 – 540 68 78, cathrine.danin@swedbank.se och Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se