PMI–tjänster sjönk till 56,6 i september: Nedväxling från hög nivå

• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 56,6 i september från 57,1 i augusti. Septemberutfallet innebar att nedväxlingen i totalindexet fortsatte under tredje kvartalet och för andra kvartalet i rad, men är alltjämt i tillväxtzonen (över 50-strecket).

• Samtliga delindex i PMI-tjänster bidrog till nedgången i september med undantag för affärsvolymen. Delindex för leverantörernas leveranstider drog ned PMI-tjänster med 0,5 indexenheter medan orderingång och sysselsättning drog ned med 0,2 respektive 0,3 indexenheter.

• Tjänsteföretagens affärsvolymplaner steg för fjärde månaden i rad och noterades till 71,0 jämfört med 68,8 augusti, vilket tyder på fortsatt optimism om konjunkturen. 

• Index för leverantörernas insatsvarupriser sjönk i september till 60,6 efter en oförändrad nivå på 61,6 både i juli och i augusti.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: måndagen den 5 november 2018.

För mer information:
Jörgen Kennemar, Swedbank, Public Affairs, tfn 070 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 518 70 11, ansj@silf.se

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se