PMI–tjänster sjönk till 57,0 i maj: Nedgång men kvar på hög nivå

• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 57,0 i maj från 60,1 i april. Vid ett tre månaders glidande medelvärde sjönk indexet till 58,7, vilket är 0,7 indexenheter lägre än motsvarande medelvärde i april och fjärde månaden i rad som indexet sjunker.

• Delindex för sysselsättningen föll med 8,5 indexenheter och bidrog med 1,7 indexenheter till nedgången i PMI-tjänster. Delindex för affärsvolymen sjönk till 56,1 i maj, vilket är 6,2 indexenheter lägre än aprilutfallet. Det gav ett negativt bidrag om 1,6 indexenheter till PMI-tjänster. Samtidigt minskade indexet för planerad affärsvolym till 63,3 i maj från 69,4 i april.

• Delindex för orderingång blev 59,5 i maj, vilket är en marginell uppgång om 0,2 indexenheter jämfört med april. Index för orderstockarna steg till 57,9 i maj från 57,8 i april.

• Index för leverantörernas insatsvarupriser ökade till 63,0 i maj, vilket är 0,2 indexenheter högre än aprilutfallet.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: onsdagen den 4 juli 2018

För mer information: Oscar Andersson, Swedbank Makro, tfn 08 – 700 92 85, oscar.andersson@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se