PMI–tjänster steg till 58,0 i december: Avslutning av 2015 som borgar för en stark inledning av 2016

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 58,0 från 56,3 i december. Uppgången var bred och sett i backspegeln var 2015 ett stabilt år för tjänstesektorn med ett tre-månaders glidande medelvärde kring 56-nivån. En stark avslutning på året skapar förutsättningar för en god start på 2016.

  • Delindex för orderingång stod för det enda negativa bidraget till tjänste-PMI efter att det backat med 1,6 indexenheter till 58,0 i december. Detta bör vägas mot det faktum att orderingången stigit under 30 månader. Samtidigt steg index för orderstockarna från 51,3 till 55,8 vilket är den näst högsta noteringen för i år.

  • Delindex för affärsvolym återvände över 60-strecket efter en dipp i november. Med en uppgång om 1,5 indexenheter landade delindex på 61,3. Även uppfattningen om framtida produktion steg och index för december var 70,7 vilket är det högsta indextalet sedan januari 2011. Därtill växte nyanställningsbehovet. Delindex för sysselsättning, som var 56,7, gav det största positiva bidraget till tjänste-PMI.

  • Index för leverantörernas insatsvarupriser steg i december till 54,4 från 52,7 föregående månad. Även om insatsvarupriserna har stigit i 17 månader har prisökningstakten dämpats sedan andra kvartalet. Ett genomsnitt för oktober till december är 53,1. Snittet för det andra respektive tredje kvartalet är 57,7 och 56,1.

För ytterligare information: Åke Gustafsson, Swedbank Makroanalys, 070-676 16 39, ake.gustafsson@swedbank.se & Sebastian Bergfelt, Silf, 073-944 64 50, medlem@silf.se


Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: onsdagen den 3 februari 2016

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera