PMI–tjänster steg till 59,8 i juni: Hög nivå kvarstår i tjänstesektorn

• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 59,8 i juni från 57,0 i maj. Ett tre månaders glidande medelvärde för juni noterades till 59,0, vilket var 0,3 indexenheter högre än motsvarande medelvärde i maj. Det innebär att fyra månaders nedgång bröts.

• Delindex för leverantörernas leveranstider ökade med 5,6 indexenheter och bidrog mest till uppgången då det gav 1,1 indexenheter till PMI-tjänster. Delindex för affärsvolymen steg till 59,5 i juni från 56,1 i maj och bidrog med 0,9 indexenheter till PMI-tjänster. Delindexet för sysselsättningen steg till 57,9 och bidrog med 0,7 indexenheter till uppången. Indexet för planerad affärsvolym ökade med 1,1 indexenheter, vilket gav en indexnivå om 64,4 i juni.

• Delindex för orderingång blev 60,1 i juni, vilket jämfört med maj är en uppgång om 0,6 indexenheter. Index för orderstockarna sjönk till 54,6 i juni från 57,9 i maj.

• Index för leverantörernas insatsvarupriser ökade till 65,1 i juni från 63,0 i maj.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: fredagen den 3 augusti 2018

För mer information: Oscar Andersson, Swedbank Makro, tfn 08 – 700 92 85, oscar.andersson@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se