Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter

Sänkt skatt för pensionärer och långtidssjukskrivna, och höjd skatt för höginkomsttagare är några av de förslag inför 2018 som regeringen tidigare har aviserat. Från 1 juli i år får hushållen höjd energiskatt på el och de kan också förvänta sig högre fordonsskatt framöver.

Igår lämnade regeringen sin vårbudget till riksdagen. I den lägger man fram riktlinjerna för den ekonomiska politiken och på så sätt det ekonomiska utrymmet till förändringar framöver. Sedan tidigare har regeringen aviserat förslag som de kommer att återkomma till i sin budget inför 2018 som lämnas till riksdagen i höst.

Sänkt skatt för pensionärer
Skatten på pensioner sänks genom att det förhöjda grundavdraget för pensionärer förstärks. Skattesänkningen blir upp till 2 500 kronor per år och innebär att pensionärer och löntagare nu betalar lika mycket i skatt upp till inkomster på 14 000 kronor per månad.

– För en pensionär med 14 000 kronor i pension varje månad innebär det 200 kronor mindre i skatt per månad. Även personer med sjuk- och aktivitetsersättning får sänkt skatt med knappt 150 kronor per månad, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Höjd statlig inkomstskatt
Uppräkningen av skiktgränserna för statlig inkomstskatt begränsas 2018. I stället för att räknas upp med inflationen[1] + två procentenheter räknas de enbart upp med inflationen. Den som tjänar 40 000 kronor i månaden kommer att betala 150 kronor mer i skatt varje månad, jämfört med om uppräkningen hade gjorts som den brukar.

Övrigt
Energiskatten på el höjs i två steg, 1 juli 2017 och 1 januari 2019, med totalt 14 procent[2]. För en genomsnittlig villa/radhus med direktverkande el och en årsförbrukning på 25 000 kwh innebär det att elkostnaden ökar med 110 kronor per månad inklusive moms.

– En familj med två personer som tjänar över brytpunkten för statlig inkomstskatt och som bor i villa kommer att betala runt 400 kronor mer i skatt per månad 2018 om man inkluderar den höjda energiskatten, fortsätter Arturo Arques.

Ett bonus-malus-system för fordon införs 2018. Fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus vid inköpstillfället, max 45 000 kronor för de bilar som inte släpper ut någon koldioxid alls. Fordon med högre koldioxidutsläpp får högre skatt de tre första åren. För de bilar som inte omfattas sänks gränsen för när koldioxidavgift tas ut. Det innebär en fordonsskattehöjning för de flesta.

– Hur stor höjningen blir beror på hur mycket koldioxid bilen släpper ut, men det kan handla om tusenlappar på ett år för en vanlig bil. Även fordonsskatten för motorcyklar höjs, från 180 till 360 kronor per år, fortsätter Arturo Arques.

Övriga förslag

  • Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) höjs från 20 till 25 procent 1 januari 2018
  • Kommunerna får extra pengar för att skapa sommarjobb till ungdomar, för att på så sätt underlätta vägen in på arbetsmarknaden

För ytterligare information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                                                                          

Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, tfn 076-790 16 38                                                        
www.swedbank.se/arturosblogg
www.swedbank.se/privatekonomi

[1]Skiktgränserna ska räknas upp med förändringen i konsumentpriser (kpi) juli-juni + två procentenheter.
[2]Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen om höjd energiskatt på el (Prop. 2016/2017:142).

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera